Aantal niet-werkenden wegens zorgtaken stabiel
Binnenlands Bestuur, 2019-08-13 12:08:59
Het aantal mensen dat niet kan of wil werken vanwege zorg voor gezin of huishouden stabiliseert zich rond 220.000 personen. Het aantal lag in 2018 op hetzelfde niveau (223.000) als in 2013. Ten opzichte van 2008 nam hun aantal wel met een derde af. Dit …

Extra info

author <noreply@binnenlandsbestuur.nl>
[x] Sluiten