Plannen Wab funest voor banenafspraak en beschut werk
Binnenlands Bestuur, 2019-08-13 12:08:59
Cedris waarschuwt ervoor dat de huidige voorgestelde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) serieuze negatieve gevolgen kan hebben voor de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidshandicap. Door een duurder …

Extra info

author <noreply@binnenlandsbestuur.nl>
[x] Sluiten