Aanpak medicijnresten vereist andere mentaliteit
Binnenlands Bestuur, 2019-08-17 01:02:52
In het Brabantse Aarle-Rixtel (gemeente Laarbeek) staat een grote waterzuiveringsinstallatie die gezuiverd rioolwater loost op een klein riviertje, de Aa. Hoewel gezuiverd, kunnen de lozingen schade opleveren voor de waterkwaliteit en de leefwereld van …

Extra info

author <noreply@binnenlandsbestuur.nl>
[x] Sluiten